Друк

 

Політика журналу полягає у формуванні на сторінках видання сучасної наукової думки щодо новітніх досягнень та актуальних проблем медицини вітчизняних та закордонних вчених. У зв’язку з цим головний редактор та редакційна колегія при розгляді статей керується виключно їх науковою новизною, теоретичною цінністю та практичним внеском у розвиток медичної науки, незалежно від посади автора, його вченого звання, віку, національності, статі, релігійних та політичних поглядів.

 

Журнал публікує наукові статті, присвячені сучасним актуальним проблемам теоретичної, клінічної, профілактичної, соціальної медицини, її історії, а також лекції, оригінальні випадки з клінічної практики, рецензії і відгуки на монографії, публікації та ювілейні статті про відомих вчених.