Для контролю за якістю статей редакція практикує власне анонімне (сліпе) рецензування, залучаючи для цього незалежних рецензентів-фахівців та/або зовнішніх рецензентів – членів редакційної колегії, членів редакційної ради  та провідних вчених галузі з інших установ. При цьому автора не інформують про особистість рецензента. Рецензенти в процесі роботи з публікацією дотримуються конфіденційності, не мають права копіювати матеріали, обов’язково повертають оригінал статті до редакції. Рецензенти протягом 14 днів направляють до редакції точну й обґрунтовану рецензію, написану у ввічливій формі з обов’язковим висновком за однією з таких форм:

 - «Рекомендую до друку»;

 - «Відхилити для доопрацювання»;

 - «Відправити на додаткове рецензування»;

 - «Відхилити».

Головний редактор, редактори та редакційна колегія приймають остаточне рішення про прийняття матеріалів або відмову в публікації винятково на основі  їхньої значущості, оригінальності, ясності викладу і відповідності роботи напрямкові журналу при наявності позитивної рецензії та оформленні статті за правилами для авторів.