До складу редакційної ради входять видатні вчені нашої та інших країн (Україна, Російська Федерація, Великобританія, Німеччина, Ізраїль, Франція):

В.В. Абрамов (Дніпропетровський медичний інтитут традиційної та нетрадиційної медицини, Україна),
К.М. Амосова (Національній медичний університет  ім. академіка О.О. Богомольця, Київ, Україна),
І.М. Бондаренко (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, e-mail),
О.З. Бразалук (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна),
Л.А. Дзяк (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна),
З.М. Дубоссарська (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна),
В.М. Коваленко (Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. академіка М.Д. Стражеска» АМН України, Київ, Україна),
О.В. Курята (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна)
Г.М. Кременчуцький (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна),
Е.Л. Насонов (Федеральна державна бюджетна установа «Науково-дослідницький інститут ревматології РАМН», Москва, Російська Федерація),
Полін Радд (Інститут глікобіології Оксфордского університету, Оксфорд, Великобританія),
В.О. Потапов (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, e-mail),
А.М. Сердюк (ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Київ,
Україна, e-mail),
Ю.М. Степанов (Інститут гастроентерології НАМН України, Дніпро, Україна),
В.П. Стусь (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна),
І.М. Трахтенберг (ДУ  «Інститут медицини праці НАМН України», Київ, Україна, e-mail),
Ю.І. Фещенко (Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Київ, Україна),
Тоні Хью Меррі (Інститут глікобіології Оксфордского університету, Оксфорд, Великобританія),
М.Г. Шандала (Науково-дослідницький інститут дезинфектології Роспотребнадзору, Москва,
Російська Федерація, e-mail),
Л.Р.Шостакович-Корецька (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, e-mail),
Х.-В. Шпрингорум (Хайдельбергський університет, Німеччина),
К. Штайнбрюк (Штутгартський університет, Німеччина),
Ш. Селл (Спільний центр Шварцвальд, Ноєнбюрг, Німеччина),
В. Зіберт (Ортопедична клініка Кассель, Німеччина),
О. Злотник (Університет ім. Д. Бен-Гуріона в Негеві, Ізраїль),
Л.М. Юр'єва (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, e-mail),
Т.В. Святенко  (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна)
Л. Ростейн (Університет Гренобль Альпи, Франція, e-mail),
Д.Д. Іванов (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна, e-mail),
А. Айдетіс (Вільнюський університет, Литва, e-mail).