Медичні перспективи. 2023. Т. 28, № 3

  Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2023 Том XXVIII № 3

Опубліковано 
29-09-2023

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Войченко Я.С., Родинський О.Г.  Клінічний перебіг прооксидантних процесів у структурах головного мозку в щурів за умов експериментальної гіпертироксинемії у віковій динаміці. 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288923

 

Главачек Д.О., Кондратенко О.Є. Визначення впливу препарату «Варфарин натрію» на показники токсичності в умовах гострого експерименту

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288925

 

Островська С.С., Дичко Є.Н., Шумна Т.Є., Тітов Г.І., Трушенко О.С., Герасимчук П.Г., Бурега І.Ю.  Роль окиснених некодуючих РНК епігеному в розвитку захворювань людини (огляд літератури)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288926

 

Зінич О.В., Шупрович А.А., Трофименко О.М., Комісаренко К.П.  Роль епігенетичних модифікацій у формуванні гетерогенних фенотипів при цукровому діабеті (літературний огляд)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288928

 

 

КЛІНІЧНА МЕДЕЦИНА


Дитятковська Є.М., Недогибченко Н.О. Оптимізація лікування хворих на тяжку хронічну кропив’янку. 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288930

 

Усиченко К.М. Використання генетичних маркерів як можливість прогнозування швидкості прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит В.

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288931

 

Орлова Ю.А., Громова А.М., Кетова О.М., Ляховська Т.Ю., Мартиненко В.Б., Крутікова Е.І. Асептичне запалення як ключова ланка в патогенезі ендометріоїдної хвороби. 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288961

 

Дроняк М.М., Шевчук І.М., Сніжко С.С., Садовий І.Я., Федорків Н.Б., Кузенко Р.Т.  Значення показників неспецифічної резистентності та цитокінової регуляції для ранньої діагностики вторинного перитоніту 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288963

 

Богінскіс В., Задорожніс С., Чернавська І., Бейкмане Д., Саука Я. Ефективність штучного інтелекту у виявленні переломів

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.288965

 

Каштальян М.А., Квасневський Є.А., Квасневський О.А. Перший досвід використання роботичної хірургічної системи «Senhance» при холецистектомії

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289167

 

Березюк О.Р., Фільц О.О. Асоціація почуття тривоги та феномена власної неповноцінності

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289202

 

Огоренко В.В., Ніколенко А.Є., Шустерман Т.Й., Кокашинський В.О. Ресурсоорієнтована модель стресоподолання в здобувачів вищої освіти в умовах війни.

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289204 

 

Губін М.В., Ольховський В.О., Гарюк Г.І., Губін В.М. Судово-медичне визначення тяжкості закритих травм під’язиково-гортанного комплексу за даними спеціалізованої клініки. 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289205 

 

Трибульський Р., Біолік Г., Кучмік В., Івасик Н., Тиравська О. Застосування глибокої осциляційної терапії в лікуванні захворювань периферичних артерій

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289207 

 

Прощенко Н.С., Сороченко Г.В., Остапко О.І. Плиска О.М., Трохимець Ю.В. Ускладнений карієс постійних зубів у дітей: стан проблеми та сучасні шляхи вирішення

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289211 

 

 

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА


Проданчук М.Г., Басанець А.В., Кравчук О.П., Гашинова К.Ю., Гвоздецький В.А. Аналіз динаміки професійної захворюваності та її наслідків в Україні порівняно з країнами світу

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289217 

 

Гуліч М.П., Петренко О.Д. Здорове харчування як фактор запобігання захворювань: політика ВООЗ та вітчизняний досвід (до 75-річчя діяльності ВООЗ в Україні). 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289218 

 

Прокопов В.О., Липовецька О.Б., Куліш Т.В.  Гігієнічна оцінка небезпечних хлоритів в обробленій діоксидом хлору питній воді та ризик від її вживання для здоров'я населення. 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289220 

 

Комілова Н., Егамкулов Х., Хамроєв М., Халілова Х., Зайнутдінова Д. Вплив забруднення повітря міст на здоров’я людини

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289221 

 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА


Кодинець А.О., Дорошенко О.Ф., Волинець І.П., Дорожко Г.К., Петренко В.О., Білецький В.В. Додаткова охорона прав інтелектуальної власності на лікарські засоби.

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289223 

 

Кадук Д.Є., Александрова Т.М., Талапова П.С., Агєєва І.Б., Ведь М.М., Трофименко М.О., Колесник М.Р., Несміян Т.С. Сучасний стан та перспективи впровадження стандартизації даних у систему охорони здоров’я України (огляд літератури)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289226 

 

Ярошенко Р.А., Панасенко С.І., Чорна І.О., Хорош М.В., Лігоненко О.В. Епідеміологія шлунково-кишкових кровотеч порявняно в Україні та Полтавській області

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289227 

 

 

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


Миндзів К.В., Ярема Н.І., Верещагіна Н.Я., Бондарчук В.І., Гевко У.П., Вайда О.В. Застосування діагностичних методів у верифікації Лайм-кардиту (клінічний випадок)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289228

 

Саніна Н.А., Гондуленко Н.О., Паніна С.С., Шульга В.С. Клінічний випадок безсимптомної гіперферментемії підшлункової залози на фоні прийому глюкагоноподібного аналога пептиду-1 (GLP-1)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289229 

 

Ждан В.М., Іваницький І.В., Бабаніна М.Ю., Іваницька Т.А., Кітура Є.М., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Кирьян О.А., Лебідь В.Г.  Можливості ультразвукової діагностики пігментного вілонодулярного синовіту. Клінічний випадок. 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289260 

 

Попович О.О., Мороз Л.В., Чабанов Ф.А. Андросова О.С., Куляс С.М., Чічірельо-Константинович К.Д., Плотиця Л.П. Клінічний випадок менінгоенцефаліту Епштейна-Барр-вірусної етіології в пацієнтки з нормальним імунним статусом.

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289264 

 

Самойленко А.В., Орищенко В.Ю., Стрельченя Т.М.  Червоний плескатий лишай слизової оболонки порожнини рота після вакцинації проти СOVID-19 (два клінічні випадки) 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.3.289265