Під час розгляду публікацій редакція керується міжнародними стандартами, порадами та ресурсами з усіх аспектів видавничої етики відповідно до вимог Комітету з видавничої етики COPE, Всесвітньої асоціації редакторів медичних журналів WAME, Міжнародного комітету редакторів медичних журналів ICMJE, а також діючими нормативними документами зі стандартизації в галузі видавничої справи України, які надають рекомендації з передової практики проведення медичних досліджень і звітності по ним. У разі виявлення порушень видавничої етики в опублікованому матеріалі просимо відправити повідомлення на електронну адресу редакції журналу «Медичні перспективи»: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Таке питання буде вирішуватися відповідно до інструкцій COPE, де це можливо, і/або шляхом розгляду питання на засіданні редакційної колегії журналу на чолі з головним редактором.

У своїй видавничій діяльності редакція дотримується високих стандартів, як і наше видавництво – Дніпровський державний медичний університет, і прагне, щоб дослідження, опубліковані в журналі «Медичні перспективи», відповідали принципам, які включають:

- високу якість виконаних досліджень;

- прозорість і відкрите спілкування;

- чесність у всіх аспектах дослідження;

- повагу до всіх учасників і предметів дослідження та ін.

Редакція журналу «Медичні перспективи» підтримує редакційну незалежність і прагне запобігти порушенню цих принципів через корпоративний, фінансовий, політичний вплив, а також через конфлікт інтересів або будь-який інший фактор. Ми не дискримінуємо авторів, редакторів або рецензентів на підставі особистих характеристик, їх національності, релігії, наукового звання чи посади, соціального статусу та ін. Статті, подані авторами для публікації, спочатку розглядаються редакційною колегією журналу, яка також консультується з відповідними редакторами зі складу редакційної ради, до якої входять провідні вчені нашої та інших країн (Україна, Великобританія, Німеччина, Ізраїль, Франція, Литва, Польща, Швеція та ін.). Якщо рукопис відповідає профілю і принципам журналу, він направляється як мінімум двом зовнішнім і незалежним рецензентам. Рецензування критично важливо для підтримки принципів журналу «Медичні перспективи». Нашим редакторам і рецензентам ми рекомендуємо дотримуватися Етичних рекомендацій COPE для рецензентів (Ethical guidelines for peer reviewers). Оцінки рецензентів використовуються редакторами для прийняття рішення рекомендувати публікацію в журналі «Медичні перспективи» чи ні. Також редактори можуть робити запит про додаткові рецензії або додаткову інформацію від авторів статті. Головний редактор і редакційна колегія ухвалюють остаточне рішення про прийняття статті до публікації за умови наявності позитивної рецензії або про відмову виключно на основі:

- її актуальності і відповідності сучасним досягненням медицини;

- оригінальності;

- ясності викладу;

- відповідності змісту статті темі, заявленій у назві, адекватності мети, результатів і висновків (висновку);

- відповідності статті профілю журналу;

- виправлення зазначених рецензентом недоліків статті і доповнень, які повинні бути внесені автором та узгоджені з рецензентом;

- оформлення статті за правилами для авторів.

Автори, які не згодні з відхиленням статті, за їх бажанням можуть подати апеляцію. Апеляція повинна містити вагомі аргументи й переконливі докази, що спростовують критичні зауваження. Ухвалення статті повторно до розгляду не гарантує її публікації в журналі «Медичні перспективи». Повторний перегляд рукопису може виконуватися попередніми або новими рецензентами, редакторами журналу. Апеляції, скарги можуть бути надіслані до редакції електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Головний редактор і відповідні редактори розглянуть їх із дотриманням авторських прав й етичних норм наукових публікацій. Поважаючи права авторів, рецензентів, читачів і учасників досліджень, редакція дотримується конфіденційності при роботі з рукописами статей, направленими на розгляд. У разі некоректної поведінки або листування по відношенню до співробітників редакції та інших осіб, які беруть участь у процесі публікації, редакція журналу залишає за собою право вжити заходів, аж до зняття рукопису з розгляду. Взаємовідносини редакції з автором закріплюються юридично в авторському договорі на використання результатів і матеріалів статті. У свою чергу автор(и) несе відповідальність за достовірність поданих матеріалів, за всі аспекти роботи, пов'язані з точністю або цілісністю дослідження, і гарантує відсутність публікації в інших виданнях. Перед публікацією поточного номера журналу автору направляється зверстана стаття для узгодження її фінальної версії.

Редактори журналу «Медичні перспективи» вважають, що автор рукопису повинен: зробити істотний внесок у концепцію і дизайн своєї наукової роботи, займатися збором даних, аналізом та інтерпретацією даних, написанням статті, критично оцінювати свою роботу на предмет актуальності й сучасності щодо новітніх досягнень та актуальних проблем медицини, затвердженням остаточної версії статті, яка буде опублікована, а також утримуватися від неналежної наукової поведінки або шахрайства в дослідженнях. Публікації, у яких робиться висновок на основі сфабрикованих даних, можуть завдати шкоди суспільству й дослідженням у галузі охорони здоров'я. Перед тим, як приступити до написання статті, необхідно також узгодити порядок авторства. При подачі відредагованого рукопису порядок авторства не може бути змінений без будь-яких підстав. У разі перегляду порядку авторства потрібна письмова згода всіх авторів. Редактори рекомендують авторам перераховувати всіх, хто не відповідає критеріям авторства, у розділі «Подяки» своєї публікації, щоб визнати внесок будь-кого, хто надав допомогу в дослідженні або написанні наукової роботи. Автор-кореспондент виступає в якості основної контактної особи для будь-яких запитів редакції, а також після публікації статті. Редактори просять відповідного автора підтвердити письмово, що він має право діяти від імені всіх співавторів з усіх питань, що стосуються публікації рукопису. Автор-кореспондент несе відповідальність за інформування співавторів про стадії обробки рукопису в процесі його подачі, рецензування та публікації. Суперечки про авторство вирішуються відповідно до вимог COPE, WAME і Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE). Редакція журналу «Медичні перспективи» прагне інтегруватися до встановлених і нових галузевих стандартів для підвищення прозорості авторства (наприклад, зазначення ORCID).

З метою дотримання вимог до якості наукового видання редакцією здійснюється ряд заходів щодо запобігання плагіату, дублювання наданих матеріалів або самоплагіату серед опублікованих матеріалів. Плагіат – це використання чужих ідей, слів, даних або інших матеріалів, які видаються як свої, без зазначення джерела запозичення. Дублююча публікація, або «самоплагіат», виникає, коли твір або суттєві частини твору публікуються більше ніж один раз автором твору без відповідного цитування або обґрунтування для дублювання. Це може бути однією або різними мовами. Однак розміщення препринта на особистому веб-сайті автора, в інституціональному репозиторії або в архіві препринтів не розглядається як дублююча публікація. Для виявлення дублювання наданих матеріалів в інших виданнях та можливого плагіату всі надані в наш журнал рукописи перевіряються за допомогою ліцензованої системи StrikePlagiarism.com. Доведені дублювання статті, плагіат або фальсифікація результатів є підставою для відхилення статті, з обов'язковим дотриманням рекомендацій COPE (https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.4). Редакція журналу очікує, що наші читачі, рецензенти й редактори повідомлять про будь-які підозри в плагіаті, зв'язавшись з нами за нашою електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Дослідження за участю людей або тварин повинні бути схвалені відповідними комітетами з етики та повинні відповідати міжнародним етичним і юридичним стандартам досліджень. При викладі клінічних експериментів на хворих їх право на збереження конфіденційності та недоторканності приватного життя не повинно порушуватися без їх згоди. Якщо стаття містить будь-яку інформацію, що дозволяє ідентифікувати особу хворого (фото, ім'я, ініціали, номери історій хвороби на фотографіях або в тексті та ін.), необхідно, щоб хворий дав на це інформовану письмову згоду на публікацію перед відправкою статті в редакцію. У статті необхідно чітко вказати на відповідність матеріалів принципам біоетики, викладеним у Гельсінській декларації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людей», розробленій Всесвітньою медичною асоціацією, «Загальної декларації про біоетику та права людини (ЮНЕСКО)», Наказі МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і типового положення про комісії з питань етики» № 690 від 23.09.2009. При викладі експериментів на тваринах слід вказати, чи відповідали умови утримання і використання лабораторних тварин правилам, викладеним у Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV від 21.02.2006 р., Законі України «Про затвердження порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах» № 249 від 01.03.2012 р., «Європейській конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (ETS 123)» (1986 р.), «Директиві 2010/63/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 22 вересня 2010 року про захист тварин, що використовуються в наукових цілях» або інших аналогічних документах інших держав.

При поданні статті автори зобов'язані заявити в редакцію про будь-які потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на об'єктивність або цілісність публікації, або чітко заявити про їх відсутність (більш докладно в розділі «Єдині вимоги до рукописів, що подаються в біомедичні журнали», ICMJE, COPE). Конфлікт інтересів – це ситуації, які можуть бути сприйняті як ті, що чинять неналежний вплив на презентацію, рецензування або публікацію наукової роботи. Вони можуть бути фінансовими, нефінансовими, професійними, договірними або особистими за своїм характером. Редактори очікують, що будь-хто, маючи підозри про нерозкритий конфлікт інтересів щодо статті, опублікованої або яка знаходиться на розгляді в редакції журналу «Медичні перспективи», повідомить про це на нашу електронну адресу.

Редактори журналу «Медичні перспективи» розглядають спростування, виправлення до наукової статті та відкликання статті відповідно до рекомендацій COPE щодо відкликання. Редакція журналу може робити незначні виправлення в текст статті, в якому під час набору або коригування було допущено помилки, але більш істотні виправлення будуть зроблені тільки відповідно до рекомендацій COPE. Якщо буде виявлено, що автор припустився помилки, то в журналі «Медичні перспективи» публікується виправлення. Можливість відкликання опублікованої статті розглядається, якщо:

- наукова стаття містить серйозні недоліки і є чіткі докази того, що результати ненадійні або в результаті серйозної помилки (прорахунок або експериментальна помилка), або в результаті фальсифікації (даних, маніпуляції із зображеннями) і на їх висновки чи підсумки не можна покладатися;

- це плагіат;

- результати раніше публікувалися в іншому місці без належного цитування, дозволу на перевидання або обґрунтування (випадки повторної публікації);

- наукова стаття містить матеріали або дані без дозволу на використання;

- авторські права були порушені або є інша серйозна юридична проблема (наклеп, конфіденційність);

- доведено використання неетичного дослідження;

- наукова стаття була опублікована на підставі фальсифікованого процесу рецензування;

- автор(и) не розкрив наявний конфлікт інтересів, який міг би вплинути на інтерпретацію наукової роботи або рекомендації редакторів і рецензентів.

Відкликання опублікованої наукової статті відбувається після ретельного вивчення проблеми і схвалення головним редактором, стаття відкликається з опублікуванням повідомлення про відкликання в номері журналу «Медичні перспективи», а також у всіх онлайн-версіях журналу. Повідомлення про відкликання публікується у вільному доступі якомога швидше, щоб мінімізувати її шкідливий вплив, із зазначенням причини та всіх метаданих статті.

Редактори журналу «Медичні перспективи» вважають відкликання статті недоцільним у разі:

- автор повідомив про конфлікт інтересів у редакцію вже після публікації, але, за нашим рішенням, конфлікт інтересів не вплинув на інтерпретацію, рекомендації або висновки статті.

- авторство заперечується, але немає підстав сумніватися в достовірності результатів;

- виправлення помилки в статті може в достатній мірі усунути проблему й основні результати роботи при цьому залишаються надійними, а висновки – результативними;

- на підтримку спростування немає переконливих доказів.

Редактори прагнуть дотримуватись принципів прозорості і наслідувати передову практику наукових публікацій COPE. Редакція журналу «Медичні перспективи» практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями для глобального суспільного прогресу. Направляючи статтю до редакції журналу «Медичні перспективи», автори погоджуються з тим, що редакції передаються права на захист і використання рукопису (зокрема такі об'єкти авторського права, які охороняються – фото, малюнки, схеми, таблиці і т. п.) для відтворення на сторінках журналу, у мережі Інтернет, на поширення, на переклад іншими мовами, експорт та імпорт примірників журналу зі статтею автора з метою поширення без обмеження терміну їх дії як на території України, так і всіх країн світу без обмежень. Ці та інші умови взаємних зобов'язань учасника (і всіх співавторів окремо) та редакції закріплюється письмовим договором про передачу авторських прав на використання статті за спеціальною формою, зразок якої наведено в правилах для авторів. Авторський договір оформляється автором і направляється до редакції одночасно з рукописом.