Віталій Йосипович Мамчур

доктор медичних наук,
професор кафедри фармакології і клінічної фармакології
Дніпровського державного медичного університету.

  https://orcid.org/0000-0002-7396-6805
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar
PubMed

У 1973 році закінчив лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту. Трудова діяльність В.Й. Мамчура розпочалась з 1970 року на посаді лаборанта, з 1973 року – асистента кафедри фармакології.

У 1979 році В.Й. Мамчур успішно захистив кандидатську дисертацію «Про порівняльну реактивність кори великих півкуль і центрів спинного мозку в умовах наркозу», а в 1989 році докторську дисертацію на тему «Нейрофармакологічний аналіз механізмів загального знеболювання й експериментальне обґрунтування підвищення його ефективності».

В.Й. Мамчур – автор нейромедіаторної теорії загального знеболювання (наркоз, нейролептаналгезія, нейролептанестезія) та регіональної анестезії (епідуральної, спинномозкової). Саме отримані в експериментах на лабораторних тваринах дані, їх узагальнення та висновки створили можливості для експериментально-теоретичного обґрунтування в практичній анестезіології медикаментозної оптимізації доопераційного, операційного та післяопераційного знеболювання та стану хворого.

З 1990 року В.Й. Мамчур – професор, завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології, яку очолював до 2016 року. З 90-х років минулого сторіччя наукові інтереси професора В.Й. Мамчура повʼязані з фармакологією неопіоїдних анальгетиків, нестероїдних протизапальних засобів та нейрометаболічних церебропротекторів. Очолювана професором В.Й. Мамчуром кафедра і понині дотримується заданого ним наукового напрямку – фармакологія знеболювання (від місцевих анестетиків, засобів операційного знеболювання до неопіоїдних анальгетиків) та нейрометаболічних церебропротекторів, коли їх лікувальні властивості та небажані реакції вивчаються в умовах експериментальних еквівалентів – болю різного походження, епілепсії, паркінсонізму, депресії, невротичних та психотичних розладів, нейропсихопатій, зумовлених системною (артеріальна гіпертензія, атеросклероз, цукровий діабет) та органною (гіпоксія, ішемія головного мозку, інтоксикація серцевого м’яза, печінки) патологією; участь у розробці та доклінічному вивченні нових, насамперед вітчизняних лікарських засобів. Професор В.Й. Мамчур та керований ним колектив викладачів та наукових співробітників активно працює в галузі створення нових та фармакологічного вивчення генеричних лікарських засобів українських виробників. За останні роки одержано 15 патентів України та 2 патенти Російської Федерації на нові лікарські засоби (Індотрил, Тіоаспекард, Карбатрил, Кардіотрил, Трамаверин, Боризол), у співробітництві з науково-виробничими відділами хіміко-фармацевтичних підприємств України досліджена фармакологічна активність близько 70 лікарських засобів (Кодефемол, Вітагрен, Нейромідин, Нейроксон, Ноофен, Ентроп, Бромантан,
L-лізіну есцинат, Сузакрин, Седафіт, Холелесан та ін.).

В.Й. Мамчур є автором більше ніж 560 статей та тез наукових доповідей, 12 монографій, 3 підручників, 56 наукових та навчальних посібників, 28 науково-методичних та навчально-методичних праць, 9 інформаційних листів, 30 авторських свідоцтв та патентів, 3 методичних рекомендацій з доклінічного вивчення лікарських засобів Державного Експертного Центру Міністерства охорони здоров’я України, Національного Формуляру лікарських засобів України. Під його керівництвом виконано 4 докторських та 21 кандидатська дисертації з медичних та фармацевтичних наук. Сьогодні В.Й. Мамчур керує підготовкою ще 3 докторських та 4 кандидатських дисертаційних робіт.

З 2005 року В.Й. Мамчур обіймає посаду проректора з наукової та лікувальної роботи академії. Професор В.Й. Мамчур координує діяльність підрозділу наукової та лікувальної роботи академії, яка здійснюється за такими напрямками: виконання бюджетних, ініціативних та госпдоговірних НДР; підготовка до видання монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, атласів, підручників, посібників тощо; виконання докторських та кандидатських дисертацій, магістерських робіт; створення та правовий захист винаходів; діяльність студентського наукового товариства; участь у наукових з’їздах, симпозіумах, конференціях, семінарах тощо.

В.Й. Мамчур – член Президії ДЕЦ МОЗ України, Асоціації фармакологів України, Проблемної комісії «Фармакологія», член редколегії 5-ти наукових журналів, член науково-експертної Ради ДАК України, академік Академії наук Вищої школи України.