Медичні перспективи. 2023. Т. 28, № 1

  Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2023 Том XXVIII № 1

Опубліковано 
30-03-2023

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Шпонька І.С., Хархаліс І.К., Пославська О.В. Дослідження експресії онкопротеїну р53, EGFR у колоректальних карциномах з різною проліферативною активністю. 
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275703

Study of the expression of oncoprotein p53, EGFR in colorectal carcinomas with different proliferative activity

Кушта А.А., Шувалов С.М. Експериментальна оцінка впливу додаткового харчування та глутаргіну на регенеративні властивості
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275706

Шульгай А.Г., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Монастирська Н.Я. Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання судинного русла синовіальної оболонки скронево-нижньощелепного суглоба при гіперглікемії
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275709

Калейникова О.М., Куровська В.О., Бєлінська І.В., Куцевол Н.В., Блашків Т.В. Морфологічні зміни печінки та селезінки під впливом декстран-поліакриламідних полімерів та їх ефект як носіїв наночастинок срібла та золота
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275855

Цимбалюк В., Лурін І., Гуменюк К., Герасименко О., Фуркало С., Оклей Д., Негодуйко В., Горобейко М., Дінець А. Моделювання ранової балістики в біологічних тканинах за допомогою програмного забезпечення з інженерної симуляції
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275866

Шуранова Л., Вацкова Й., Мікова М. Переваги координованої реабілітації в лікуванні хворих після інсульту. Літературний огляд
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275869

Бенціонова К.І., Россоха З.І., Євсеєнкова О.Г., Горовенко Н.Г. Фармакогенетичне обґрунтування персоналізованого призначення пероральних антикоагулянтних препаратів у клінічній практиці
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275870

Шкурупій О.І., Олексенко І.М., Смирнова О.Л., Гришуніна Н.Ю., Ярошенко К.О. Проблеми фізичної реабілітації рухових розладів при патології  кульшового суглоба в пацієнтів з наслідками мозкового інсульту
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275872

 

КЛІНІЧНА МЕДЕЦИНА

Ханюков О.О., Пісоцька Л.А., Сапожниченко Л.В., Пампуха О.О. Діагностика анемії та дефіциту заліза в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276007

Серік С.А., Мавричева Н.Р. Рівні судинної молекули клітинної адгезії‑1 у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276010

Рушай А.К., Лисайчук Ю.С., Воєнний І.В. Алгоритм вибору хірургічної тактики лікування тунельного синдрому зап’ястка
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276012

Заболотний Д.І., Лобода Т.В., Дунаєвський В.І., Котовський В.Й., Тимофеєв В.І., Назарчук С.С. Застосування методу інфрачервоної термографії в діагностиці феномену Рейно
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276014

Васьків О.В., Григоренко А.П., Горбатюк О.Г., Шатковська А.С., Біньковська А.М., Приймак І.А. Сучасний підхід до інфузійної терапії вагітних з гестаційною гіпертензією
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276021

Максименко Л.Р., Перхулин О.М., Дрогомирецька Н.В., Геник Н.І. Значущість встановлення взаємозв'язку між рівнем 25-(OH) вітаміну D та надлишковою масою тіла в жінок на прегравідарному етапі та під час вагітності
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276031

Рязанова О.Д. Гормональний стан жінок репродуктивного віку, хворих на неспецифічні вагініти
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276040

Ассонов Д.О. Взаємозв’язок між резилієнсом і когнітивними функціями у ветеранів з черепно-мозковою травмою
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276041

Ромаш І.Р. Оцінка коморбідного профілю, якості життя та соціального функціонування у хворих на шизофренію та шизотипові розлади
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276043

Комський М.П., Романенко О.Г, Лісова І.Г., Тітов Г.І., Трушенко О.С., Лавренюк Я.В. Радіоізотопна оцінка стану репаративного остеогенезу при різних формах остеомієліту нижньої щелепи
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276044

Григус І.М., Ногас А.О. Комплексний аналіз больового синдрому в пацієнтів з ревматоїдним артритом
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276049

 

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА


Тимощук О.В. Сергета І.В., Малишевська О.С., Meльник В.І., Мотрюк В.Б. Медико-соціальні умови навчальної діяльності, якість життя та особливості психофізіологічної адаптації сучасних учнів і студентів: особливості взаємозв’язку та їх гігієнічна оцінка
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276203

Заблоцька О.С., Киричук І.М., Щерба Н.С., Ніколаєва І.М. Оцінка кореляційних зв’язків рівня смертності населення Житомирської області України від неінфекційних захворювань із санітарно-хімічними показниками безпечності та якості питної води
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276204

Ткаченко І.В., Антоненко А.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т. Оцінка потенційної небезпечності для людини при вживанні яблук і винограду, оброблених інсектицидом на основі спіромезифену
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276209

Яворовський О.П., Андрусишина І.М., Рябовол В.М. Особливості розподілу титану та срібла у внутрішніх органах лабораторних щурів та мишей, експонованих високими дозами наночастинок діоксиду титану та його композиту з наносріблом
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276213

 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА


Нагірняк В.М. Оцінка основних параметрів камерної моделі розвитку епідемії на прикладі поширення пандемії COVID-19 у Чернівецькій області
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276215

Зуб В.О. Медико-соціальне обґрунтування проблеми якості життя в пацієнток з раком молочної залози та пошук шляхів її покращення
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276216

Чабан О.С., Хаустова О.О., Омелянович В.Ю., Суховій О.О. Статистична модель прогнозу сезонної кількості завершених суїцидів у регіонах України
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276217

 

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


Матейко Г.Б., Матвісів М.В., Пилюк І.І., Нестерова Т.В., Глушко У.А. Клінічний випадок тяжкого перебігу коронавірусної інфекції (COVID-19) у дитини
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276219

Кузьміна Г.П., Маркова О.Я., Лазаренко О.М. Клінічний випадок тяжких вісцеральних ускладнень з атиповою локалізацією в пацієнтки з подагрою
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276221

Кріштафор Д.А., Кріштафор А.А., Царьов О.В., Балик Д.В., Галущак А.Я., Пелех В.А. Клінічний випадок перелому таза з масивною позаочеревинною гематомою
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276259