Медичні перспективи. 2023. Т. 28, № 1

  Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2023 Том XXVIII № 1

Опубліковано 
30-03-2023

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Шпонька І.С., Хархаліс І.К., Пославська О.В. Дослідження експресії онкопротеїну р53, EGFR у колоректальних карциномах з різною проліферативною активністю. 
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275703

 

Кушта А.А., Шувалов С.М. Експериментальна оцінка впливу додаткового харчування та глутаргіну на регенеративні властивості
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275706

 

Шульгай А.Г., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Монастирська Н.Я. Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання судинного русла синовіальної оболонки скронево-нижньощелепного суглоба при гіперглікемії
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275709

 

Калейникова О.М., Куровська В.О., Бєлінська І.В., Куцевол Н.В., Блашків Т.В. Морфологічні зміни печінки та селезінки під впливом декстран-поліакриламідних полімерів та їх ефект як носіїв наночастинок срібла та золота
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275855

 

Цимбалюк В., Лурін І., Гуменюк К., Герасименко О., Фуркало С., Оклей Д., Негодуйко В., Горобейко М., Дінець А. Моделювання ранової балістики в біологічних тканинах за допомогою програмного забезпечення з інженерної симуляції
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275866

 

Шуранова Л., Вацкова Й., Мікова М. Переваги координованої реабілітації в лікуванні хворих після інсульту. Літературний огляд
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275869

 

Бенціонова К.І., Россоха З.І., Євсеєнкова О.Г., Горовенко Н.Г. Фармакогенетичне обґрунтування персоналізованого призначення пероральних антикоагулянтних препаратів у клінічній практиці
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275870

 

Шкурупій О.І., Олексенко І.М., Смирнова О.Л., Гришуніна Н.Ю., Ярошенко К.О. Проблеми фізичної реабілітації рухових розладів при патології  кульшового суглоба в пацієнтів з наслідками мозкового інсульту
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275872

 

КЛІНІЧНА МЕДЕЦИНА

Ханюков О.О., Пісоцька Л.А., Сапожниченко Л.В., Пампуха О.О. Діагностика анемії та дефіциту заліза в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276007

 

Серік С.А., Мавричева Н.Р. Рівні судинної молекули клітинної адгезії‑1 у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276010

 

Рушай А.К., Лисайчук Ю.С., Воєнний І.В. Алгоритм вибору хірургічної тактики лікування тунельного синдрому зап’ястка
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276012

 

Заболотний Д.І., Лобода Т.В., Дунаєвський В.І., Котовський В.Й., Тимофеєв В.І., Назарчук С.С. Застосування методу інфрачервоної термографії в діагностиці феномену Рейно
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276014

 

Васьків О.В., Григоренко А.П., Горбатюк О.Г., Шатковська А.С., Біньковська А.М., Приймак І.А. Сучасний підхід до інфузійної терапії вагітних з гестаційною гіпертензією
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276021

 

Максименко Л.Р., Перхулин О.М., Дрогомирецька Н.В., Геник Н.І. Значущість встановлення взаємозв'язку між рівнем 25-(OH) вітаміну D та надлишковою масою тіла в жінок на прегравідарному етапі та під час вагітності
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276031

 

Рязанова О.Д. Гормональний стан жінок репродуктивного віку, хворих на неспецифічні вагініти
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276040

 

Ассонов Д.О. Взаємозв’язок між резилієнсом і когнітивними функціями у ветеранів з черепно-мозковою травмою
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276041

 

Ромаш І.Р. Оцінка коморбідного профілю, якості життя та соціального функціонування у хворих на шизофренію та шизотипові розлади
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276043

 

Комський М.П., Романенко О.Г, Лісова І.Г., Тітов Г.І., Трушенко О.С., Лавренюк Я.В. Радіоізотопна оцінка стану репаративного остеогенезу при різних формах остеомієліту нижньої щелепи
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276044

 

Григус І.М., Ногас А.О. Комплексний аналіз больового синдрому в пацієнтів з ревматоїдним артритом
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276049

 

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА


Тимощук О.В. Сергета І.В., Малишевська О.С., Meльник В.І., Мотрюк В.Б. Медико-соціальні умови навчальної діяльності, якість життя та особливості психофізіологічної адаптації сучасних учнів і студентів: особливості взаємозв’язку та їх гігієнічна оцінка
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276203

 

Заблоцька О.С., Киричук І.М., Щерба Н.С., Ніколаєва І.М. Оцінка кореляційних зв’язків рівня смертності населення Житомирської області України від неінфекційних захворювань із санітарно-хімічними показниками безпечності та якості питної води
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276204

 

Ткаченко І.В., Антоненко А.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т. Оцінка потенційної небезпечності для людини при вживанні яблук і винограду, оброблених інсектицидом на основі спіромезифену
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276209

 

Яворовський О.П., Андрусишина І.М., Рябовол В.М. Особливості розподілу титану та срібла у внутрішніх органах лабораторних щурів та мишей, експонованих високими дозами наночастинок діоксиду титану та його композиту з наносріблом
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276213

 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА


Нагірняк В.М. Оцінка основних параметрів камерної моделі розвитку епідемії на прикладі поширення пандемії COVID-19 у Чернівецькій області
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276215

 

Зуб В.О. Медико-соціальне обґрунтування проблеми якості життя в пацієнток з раком молочної залози та пошук шляхів її покращення
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276216

 

Чабан О.С., Хаустова О.О., Омелянович В.Ю., Суховій О.О. Статистична модель прогнозу сезонної кількості завершених суїцидів у регіонах України
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276217

 

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


Матейко Г.Б., Матвісів М.В., Пилюк І.І., Нестерова Т.В., Глушко У.А. Клінічний випадок тяжкого перебігу коронавірусної інфекції (COVID-19) у дитини
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276219

 

Кузьміна Г.П., Маркова О.Я., Лазаренко О.М. Клінічний випадок тяжких вісцеральних ускладнень з атиповою локалізацією в пацієнтки з подагрою
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276221

 

Кріштафор Д.А., Кріштафор А.А., Царьов О.В., Балик Д.В., Галущак А.Я., Пелех В.А. Клінічний випадок перелому таза з масивною позаочеревинною гематомою
https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276259