Редакційну колегію на чолі з головним редактором –  Т.О. Перцевою 
складають 18 вчених Дніпровського державного медичного університету.

Науковий редакторВ.Й. Мамчур

Відповідальний редактор - О.Б. Неханевич

 

Куратори розділів 

Теоретична  медицина

І.С. Шпонька
доктор мед. наук, професор кафедри патологічної анатомії
і судової медицини, 
перший проректор ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0002-7561-6489 
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar
PubMed

Е.М. Білецька
доктор мед. наук, 
професор кафедри гігієни, екології та охорони праці ДДМУ

  https://orcid.org/0000-0002-0256-2002 
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar
PubMed

О.Г. Родинський
доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри фізіології ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0002-8011-6104 
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar
PubMed

О.А. Подплетня
доктор фарм. наук,
професор, завідувачка кафедри загальної та клінічної фармації ДДМУ 

 https://orcid.org/0000-0003-4113-4665
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar

Клінічна медицина

 Л.В. Усенко
доктор мед. наук,
професор кафедри анестезіології ДДМУ

Scopus Author ID
Google Scholar
PubMed

 О.Є. Лоскутов
академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії ДДМУ

https://orcid.org/0000-0003-0579-5642 
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar

 В.А. Потабашній 
доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0002-0786-8158
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar

 О.О. Гудар’ян 
доктор мед. наук,
професор кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології, проректор з наукової роботи ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0001-5370-1570
Scopus Author ID
ResearcherID 
Google Scholar

І.Л. Височина
доктор мед. наук,
професор, завідувачка кафедри сімейної медицини ФПО ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0003-3532-5035
Scopus Author ID
ResearcherID 
Google Scholar
PubMed

О.В. Курята 
доктор мед. наук,  професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0001-7642-0077
Scopus Author ID
ResearcherID

Google Scholar
PubMed

В.О. Потапов 
доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДДМУ

Scopus Author ID
Google Scholar

Я.С. Березницький 
доктор мед. наук, професор кафедри хірургії № 1 ДДМУ

ResearcherID
Google Scholar

В.В. Огоренко 
доктор мед. наук,
професор, завідувачка кафедри психіатрії, наркології і медичної психології ДДМУ

https://orcid.org/0000-0003-0549-4292
Scopus Author ID 
ResearcherID
Google Scholar
PubMed

Профілактична та соціальна медицина

В.М. Лехан 
доктор мед. наук,
професор кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я та управління охороною здоров'я ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0003-2953-3292 
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar
PubMed

О.А. Шевченко 
доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри гігієни, екології та охорони праці ДДМУ

 https://orcid.org/0000-0002-2295-170X
Scopus Author ID