Олег Борисович Неханевич

доктор медичних наук,
професор,
завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровського державного медичного університету,
гарант освітньо-наукової програми «Фізична терапія, ерготерапія» з підготовки докторів філософії за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

https://orcid.org/0000-0003-0307-784X 
Scopus Author ID
Google Scholar
ResearcherID
PubMed

У 2004 році закінчив Дніпропетровську державну медичну академію, з 2007 року працював асистентом, а з 2012 року очолює кафедру фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.

У 2010 році О.Б. Неханевич успішно захистив кандидатську дисертацію з теми «Лікарський контроль над спортсменками, які займаються важкою атлетикою та тхеквондо», у 2016 році – докторську дисертацію з теми «Особливості лікарського контролю за особами з ознаками дисплазії сполучної тканини на етапах відбору та спортивного вдосконалення».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії. Лікарські спеціальності: фізична та реабілітаційна медицина; лікувальна фізкультура та спортивна медицина.

Членство (в експертних радах, комісіях, асоціаціях, товариствах, спілках тощо):

  • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
  • Член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, підкомісії «Фізична терапія, ерготерапія»;
  • Голова групи експертів Міністерства охорони здоров’я України з питань проходження інтернатури за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина»;
  • Експерт за напрямом «Фізична та медична реабілітація» Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
  • Керівник секції «Охорона здоров’я» Малої академії наук України в Дніпропетровській області;
  • Член постійно діючої при ДДМУ Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 14.01.24 – «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина»;
  • Керівник ВТК «Редактор»;
  • Член Всеукраїнської асоціації лікарів спортивної медицини та лікувальної фізкультури України;
  • Член правління ГО «Асоціація медичної реабілітації і спортивної медицини»;
  • Член ГО «Асоціація спортивної та реабілітаційної медицини України».

Наукові та професійні інтереси: лікарське забезпечення спортивних, оздоровчих та відновних тренувань; профілактика ускладнень під час фізичних тренувань; фізична реабілітація осіб із захворюваннями та травмами нервової системи, суглобів та хребта.

Стажування за кордоном: міжнародні гранти та стажування за програмою Відкритого медичного інституту (Open Medical Institute Weill Cornell Seminar) з реабілітаційної медицини (Австрія, Зальцбург, 2018 р., 2019 р.), стажування в реабілітаційному центрі Шеба (Ізраїль, Тель-Авів, 2019 р.), стажування в West-Finland College (Фінляндія, Гуітінен, 2018 р.).