Медичні перспективи. 2023. Т. 28, № 4

  Титульний лист (Title of the issue)
Зміст (Content)

2023 Том XXVIII № 4

Опубліковано 
22-12-2023

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Черняєва А.О., Микитюк М.Р., Караченцев Ю.І. Аналіз параметрів пуринового метаболізму в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.293972

 

Мельничук І.О., Лизогуб В.Г. Амінокислотний спектр плазми крові як важлива метаболічна характеристика стану пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.293976

 

Красносельський М.В., Кирилова О.О., Дубенко О.Є., Рубльова Т.В., Павліченко Ю.В. Ризики психологічної травматизації та стрес-адаптація медичного персоналу за умов роботи під час війни (аналітичний огляд літератури)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.293979

 

 

КЛІНІЧНА МЕДЕЦИНА


Ступницький М.А., Сироїд М.В., Думченко О.І., Денисенко Н.В., Федевич Ю.М. Метаболічна реакція на церебральну ішемію під час хірургічних втручань на сонних артеріях 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294000

 

Бєлінський М.В., Середюк Н.М., Витриховський А.І., Королюк В.Д. Вплив цукрового діабету 2 типу на запалення низького ступеня в пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294006

 

М’якінькова Л.О., Ярмола Т.І., Пустовойт Г.Л., Кострікова Ю.А., Писана Б.О., Талаш В.В. Профілактика контраст-індукованої нефропатії при інтервенційному лікуванні гострого коронарного синдрому. 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294013

 

Шупрович А.А., Зінич О.В., Кушнарьова Н.М., Трофименко О.М., Комісаренко К.П. Дослідження асоціації поліморфізмів гена ферменту фолатного циклу зі ступенем когнітивних та афективних порушень у пацієнтів у постковідному періоді 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294019

 

Курята О.В., Фролова Є.О., Стадник О.І., Семенов В.В. COVID-19 та артеріальна гіпертензія: чи є нормальний тиск ознакою доброякісного перебігу COVID-19

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294029

 

Збітнєва В.О., Волошина О.Б., Балашова І.В., Зубок Е.А., Дукова О.Р., Ковальчук Л.І. Особливості амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих, які перенесли COVID-19

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294034

 

Молчанов Р.М., Гончарук О.О., Хареба Г.Г., Блюсс О.Б., Дука Р.В. Сегментарна ішемія та навігація з індоціаніном зеленим: вплив на періопераційні параметри при порівнянні лапароскопічної та відкритої часткової нефректомії

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294040

 

Аверін Д.І., Завізіон В.Ф. Метформін як ад’ювант системного лікування раку молочної залози

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294154

 

Марштупа В.В., Насонова Т.І. Клініко-неврологічні, лабораторні та нейропсихологічні особливості перебігу цереброваскулярних захворювань у пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294047

 

Шевченко О.А., Шевяков О.В., Корнієнко В.В., Бурлакова І.А., Cлавська Я.А., Жигайло Н.І., Вакулик В.В., Остапенко І.С., Герасимчук О.А., Дорошенко Е.Ю., Приходько В.В., Чернігівська С.А., Івченко О.М., Тихонович В.М., Дорогань С.Б. Психофізіологічні складові діяльності операторів атомних електростанцій як чинник аварійності в умовах загрози соціальної катастрофи

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294160

 

Марута Н.О., Федченко В.Ю., Явдак І.О., Панько Т.В. Вплив біологічних та психосоціальних чинників на формування психічних розладів у пацієнтів, що перенесли COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARS-CoV-2

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294190

 

Мергаві З.І., Варкі Т.С., Котик Т., Зейтлер С. Підготовленість студентів-медиків з питань сексуального здоров’я

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294193 

 

Біляков А.М., Ергард Н.М. Особливості ідентифікації загиблих осіб під час воєнного стану (огляд літератури)

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294204

 

Кушта А.О., Шувалов С.М. Тривале післяопераційне провідникове знеболювання нижньої третини обличчя у хворих з пухлинами ротової порожнини

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294211

 

Лемко О.І., Вантюх Н.В., Решетар Д.В., Лукащук С.В. Корекція інсулінорезистентності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень під впливом відновлювального лікування

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294220

 

Григус І.М., Ногас А.О., Зданюк В.В. Динаміка показників амплітуди рухів у суглобах пацієнтів з ревматоїдним артритом

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294222

 

Фалтова Б., Мойжишова А. Використання арт-терапевтичних заходів у школах для підтримки здоров’я та благополуччя дітей шкільного віку

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294223

 

 

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА


Зоріна О.В., Сурмашева О.В., Полька О.О., Маврикін Є.О. Оцінка ризиків при вживанні питної води, обробленої діоксидом хлору, та управління ними в країнах ЄС та Україні для захисту здоров’я населення

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294226 

 

Лотоцька-Дудик У.Б., Кузьмінов Б.П., Чемодурова Н.Є., Туркіна В.А. Застосування HET-CAM-тесту для дослідження подразнювальної дії взуттєвих адгезивів

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294232 

 

Ігнатов І. Огляд різних типів гірських джерел та мінеральних вод з Болгарії на основі їх природного походження та користі для здоров'я

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294236 

 

 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА


Джеанта М., Кукош Б., Боата А., Нута А.К., Нута Ф.М, Семенов В.В. Війна в Україні та пандемія: вплив на громадське здоров'я та потреба в нових цифрових інструментах охорони здоров'я і наступному рівні дослідження

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294241 

 

 

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ


Жуковський В.С., Прокопів О.В., Трутяк І.Р., Паньків М.В. Лімфоаденопатії, спричинені Bartonella henselae

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294276 

 

Похилько В.І., Чернявська Ю.І., Фіщук Л.Є., Россоха З.І., Євсеєнкова О.Г., Дубіцька О.М., Попова О.Ф., Фастовець М.М., Калюжка О.О., Горовенко Н.Г. Лейденська мутація (rs6025) у пацієнта із тяжким перебігом пневмонії COVID-19 та синдромом Дауна: клінічний випадок

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.4.294283