Для контролю за якістю статей редакція практикує подвійне анонімне (сліпе) рецензування, залучаючи для цього двох незалежних рецензентів-фахівців та/або зовнішніх рецензентів – членів редакційної колегії, членів редакційної ради та провідних вчених галузі з інших установ. При цьому рецензент отримує статтю без прізвища автора, а автора, в свою чергу, не інформують про особу рецензента.

У випадку, якщо рецензент – не фахівець з наукового напрямку, якому відповідає стаття, або не зможе дотримати терміну, відведеного на рецензування, або з інших причин, він зобов’язаний оперативно (3 дні) повідомити про це редактора і повернути матеріали публікації до редакції.

Рецензенти в процесі роботи зі статтею дотримуються конфіденційності та не мають права: копіювати матеріали, обмінюватися статтею з іншими рецензентами, використовувати отриману інформацію з особистою метою. Рецензенти повинні обов’язково повертати оригінал статті до редакції.

Рецензенти протягом 14 днів направляють до редакції повну та обґрунтовану рецензію, написану у ввічливій доброзичливій формі з обов’язковим висновком за однією з таких форм:

- «Рекомендую до друку»;
- «Відхилити для доопрацювання»;
- «Відправити на додаткове рецензування»;
- «Не рекомендую до друку».

Для доопрацювання та усунення зауважень оригінал статті повертають автору. Автор зобов'язаний повернути доопрацьовану статтю до редакції протягом 14 днів, в іншому випадку стаття вважається відкликаною.

Якщо стаття потребує доопрацювання, то рецензент повинен конструктивно обґрунтувати виявлені в ній недоліки. Редакція ознайомлює автора з висновком рецензента в письмовій формі. У випадку, якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має право через редакцію письмово висловити йому свою точку зору. Спілкування автора й рецензента відбувається тільки через редакцію і тільки в письмовій формі із суворим дотриманням анонімності.

Головний редактор, редактори та редакційна колегія приймають остаточне рішення про прийняття статей до публікації, при наявності позитивної рецензії, або відмову винятково на основі:

- їхньої актуальності та відповідності сучасним досягненням медицини;
- оригінальності;
- ясності викладу;
- відповідності змісту статті заявленій у назві темі;
- відповідності статті профілю журналу;
- зазначених рецензентом недоліків статті та, відповідно, і доповнень, що мають бути внесені автором;
- оформлення статті за правилами для авторів.

Висновок редакційної колегії про можливість публікації статті в журналі:

- «Рекомендується до друку»;
- «Рекомендується до друку, з урахуванням виправлення виявлених недоліків»;
- «Не рекомендується до друку».

Для авторів ДДМУ рецензування статей проводиться на загальних умовах.

Оригінали авторських статей і рецензій зберігаються в редакції журналу «Медичні перспективи» протягом 5 років.

Автор статті, направленої до редакції, має право відізвати статтю письмовою заявою на будь-якому етапі її опрацювання, але до затвердження редакційною колегією для включення в черговий номер журналу.